Rekisteröitymällä Datacanis-palveluun (jäljempänä “Palvelu”), palvelun loppukäyttäjä (jäljempänä “Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

Palveluntuottaja

Suomen Koirarekisteri
Y-tunnus: 3205630-8
Viinikankatu 1 B 29
33100 Tampere
info@koirarekisteri.fi

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun käyttöön. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus, ensisijaisesti sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen ehtoja. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

Palvelun tarkoituksena on tarjota sähköinen asiointialusta Suomen Koirarekisterin asiakkaille. Palvelun avulla kirjautunut käyttäjä voi mm. muuttaa omia yhteystietoja, tarkastella omistamiensa koirien tietoja sekä rekisteröidä koiria ja pentueita. Lisäksi Palvelussa on kuukausimaksuun perustuvia käyttäjätasoja, joilla Käyttäjä voi halutessaan ottaa käyttöön lisätoimintoja.

Käyttäjän tunnistautumiseen käytetään kolmannen osapuolen auth0-järjestelmää. Järjestelmä vaatii toimiakseen evästeiden käytön. Lisätietoa auth0-järjestelmästä löytyy osoitteesta https://auth0.com/security/

Palvelun kieli on pääsääntöisesti suomi. Palveluntuottaja voi tarjota palvelua tai sen osia myös englanniksi.

Tekijänoikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto on tekijänoikeuksien suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja. Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön. Rajoitettu käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sisältöä saa välittää kolmansille osapuolille ilman Palveluntarjoajan erillistä lupaa.

Palvelusta perittävät maksut

Palvelun sisäisten ostojen maksunpalveluntarjoajana toimii Stripe Payments Europe Limited. Palvelussa voi maksaa Stripen tarjoamilla maksutavoilla.

Stripe Payments Europe Limited
www.stripe.com/fi

Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy samalla Stripen käyttöehdot (https://stripe.com/legal/end-users) sekä tietosuojaselosteen (https://stripe.com/privacy).

Käyttäjätasojen jäsenyysmaksut veloitetaan toistaiseksi voimassa olevana, kuukausittain laskutettavana kestotilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes Käyttäjä irtisanoo tilauksen. Käyttäjällä on oikeus perua tilaus viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Mikäli kestotilaukseen sisältyy kokeilujakso, peruutusaika lasketaan alkaneeksi kokeilujakson alkupäivänä.

Palveluntuottajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy maksullisen käyttäjätason mukaisiin ominaisuuksiin, jos käyttäjätasoon oikeuttavaa jäsenyysmaksua ei ole maksettu.

Palvelussa maksettavat koirien ja pentueiden rekisteröintimaksut ovat kertaluontoisia maksuja, joihin sovelletaan Suomen Koirarekisterin Rekisteröintiohjeen ehtoja.

Palveluntuottaja voi muuttaa yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassaoleva hinnasto löytyy Suomen Koirarekisterin sivuilta.

Käyttäjän vastuu

  1. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö.
  2. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus Palvelun käyttämistä varten.
  3. Käyttäjän syöttämien tai vahvistamien henkilötietojen tulee olla totuudenmukaisia ja Käyttäjän omia. Käyttäjä on velvollinen pitämään tietonsa ajan tasalla. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.
  4. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia ja niiden luovuttaminen toiselle henkilölle on kiellettyä. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa käsitellä huolimattomasti niin, että Palveluun voi kirjautua joku muu kuin Käyttäjä itse. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia Käyttäjää vaihtamaan käyttäjätunnuksen salasana tietoturvaan liittyvistä syistä.
  5. Jos käyttäjätunnus tai salasana joutuvat ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Palveluntuottajalle.
  6. Käyttäjä ei saa Palvelua käyttäessään aiheuttaa haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Käyttäjä ei myöskään saa vaarantaa Palvelun tietosuojaa tai tietoturvaa. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, suojauksesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Palveluntuottajan vastuu

Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Suomen Koirarekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.  Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Palveluntuottajalla on oikeus perua Palvelun käyttöoikeus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole noudattanut näitä Käyttöehtoja tai joka on tahallisesti antanut virheellisiä tietoja rekisteröityessään palveluun.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

Päivitetty 28.2.2023