Koiranjalostuksen ja -harrastuksen on korkea aika monimuotoistua – koiraharrastajat ovat polarisoituneimpia puhdasrotuisuuden vuoksi kuin minkään muun eläinlajin harrastajat.

Monirotuisten ja erilaisten roturisteytysten suosio kasvaa jatkuvasti. Monirotuisten lisäksi on kymmeniä rotuja, jotka eivät ole FCI:n (Fédération Cynologique Internationale, jonka alaisuudessa mm. Suomen Kennelliitto toimii) tunnustamia. Osalle näistä roduista ei edes haluta tunnustusta, sillä virallistamisen myötä rodun monimuotoisuus usein kärsii. Tieteellistä näyttöä geneettisen monimuotoisuuden hyödyistä ja tärkeydestä saadaan jatkuvasti lisää ja esimerkiksi risteytyksiä hyödynnetään muiden eläinlajien jalostuksessa paljon laajemmin, kuin koirien keskuudessa.

Kenneljärjestöt edistävät koiramaailman polarisoitumista entisestään kieltämällä järjestöjensä ulkopuolisen toiminnan. Tätä kutsutaan monopoliksi. Määräävässä markkina-asemassa olevan paikallisen kenneljärjestön säännöt ja yleinen kulttuuri aiheuttavat sen, että suomalaisessa koiramaailmassa koirien ja koiraharrastajien välinen yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja sananvapaus eivät toteudu.

Muutos lähtee meistä itsestämme.

Muutos lähtee meistä itsestämme. Jos haluamme toimivamman, monimuotoisemman ja nykyaikaisemman koirakulttuurin, meidän tulee yhdessä rakentaa se.

Kaikille avoin rekisteri ja tietokanta

Monirotuisten olemassaolon kieltäminen ei ole tähän mennessä auttanut kitkemään esimerkiksi pentutehtailua. Päinvastoin, monirotuisia on jatkuvasti enemmän ja myös niiden kysyntä kasvaa. Tämän faktan maton alle lakaisemisen sijasta monirotuisten ja kenneljärjestöjen ulkopuolisten rotujen kasvatus- ja harrastustoimintaa on tehtävä näkyvämmäksi, avoimemmaksi ja organisoidummaksi.

Suomen Koirarekisteriin voidaan rekisteröidä kaikki koirat taustasta riippumatta. Tietokantaan merkitään koiran tunnistusmerkintä- ja omistajatietojen lisäksi myös muun muassa terveys-, geenitesti- ja kilpailutuloksia, sukutaulu, sisarukset, pentueet, alkuperämaa ja paljon muuta. Tulevaisuudessa näitä tietoja voidaan myös tilastoida ja tutkia, kun dataa kertyy enemmän. Tällä hetkellä esimerkiksi monirotuisista koirista ei juuri ole tilastoja tai tutkittua tietoa.

Monirotuisten olemassaolon kieltäminen ei ole tähän mennessä auttanut kitkemään esimerkiksi pentutehtailua.

Ilman rekisteriä monirotuisen koiran hankkija onkin kasvattajan itse antaman tiedon ja kuulopuheiden varassa. Rekisterin avulla myös monirotuisten koirien kasvattaja voi osoittaa pennunostajalle olevansa vastuullinen toimija. Pennunostaja voi tarkistaa tietokannasta mm. aikaisempien kasvattien ja vanhempien terveystietoja sekä esimerkiksi sen, kuinka tiheästi kasvattaja on teettänyt pentueita.

Uudenlainen kulttuuri

Olemme Suomen Koirarekisterissä sitoutuneet tasa-arvoiseen, koirien kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävään toimintaan ja toimintaamme ovat tervetulleita mukaan kaikki, jotka jakavat nämä arvot kanssamme – riippumatta siitä millaisia koiria omistat tai kasvatat, tai minkä organisaation alaisuudessa toimit.

Haluamme edistää nykyaikaista, eteenpäin pyrkivää ajattelua myös koiramaailmassa, jossa koirien hyvinvointia edistetään yhteistyössä asiantuntijoiden, kasvattajien ja harrastajien kanssa koirien parasta ajatellen.

Ensimmäiseksi aiomme keskittyä sellaisten palveluiden tuottamiseen, jotka monirotuisilta ja kenneljärjestöjen ulkopuolisilta roduilta puuttuvat kokonaan, kuten hiljattain avattu rekisteröinti ja tietokanta. Kasvattajat tarvitsevat myös monipuolisia työkaluja jalostuksen tueksi esimerkiksi luonteen, terveen rakenteen ja muiden ominaisuuksien mittaamiseen.

Suomen Koirarekisteriä rakennetaan ja kehitetään yhdessä koira-alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Jos haluat olla mukana kehittämisessä, ota yhteyttä.

Haluamme edistää nykyaikaista, eteenpäin pyrkivää ajattelua myös koiramaailmassa, jossa koirien hyvinvointia edistetään yhteistyössä asiantuntijoiden, kasvattajien ja harrastajien kanssa koirien parasta ajatellen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.