Koiran monirotuisuuteen perustuva syrjintä – kysely 2022

Koiran monirotuisuuteen perustuva syrjintä – kysely, lyhyemmin Monirotuisten syrintäkyselyyn kerättiin vastauksia Suomen Koirarekisterin eri kanavissa keväällä 2022. Vastauksia kertyi yhteensä 962 kappaletta.

Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan koiranomistajien ja -harrastajien kokemuksia siitä, toteutuuko monirotuisten koirien ja heidän omistajien, harrastajien sekä kasvattajien yhdenvertaisuus koiramaailmassa.

Käytettyä termistöä selvennettiin kyselyn saatetekstissä seuraavasti:

Syrjintä tarkoittaa, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toista jonkin ominaisuuden (tässä tapauksessa heidän omistamansa koiran puhdasrotuisuuden ja/tai omistajan ideologian tai mielipiteiden) vuoksi.

Häirintä tarkoittaa järjestelmällistä, kielteistä toimintaa. Esimerkiksi jatkuva uhkailu, väheksyntä, pilkkaaminen, toiminnan häiritseminen tai vaikeuttaminen, perusteeton arvostelu, porukan ulkopuolelle eristäminen ja maineen kyseenalaistaminen ovat häirintää.

Kysely oli suunnattu kaikille koiranomistajille, -kasvattajille ja -harrastajille. Pakollisia kysymyksiä kyselyssä ei ollut.

22.10.2022 Ilta-Sanomien julkaisu monirotuisten syrjintäkyselystä

Vastaajan ikä

Vastauksia: 958 kpl

Suurin osa vastaajista oli iältään 40-60-vuotiaita (43,2 %) tai 20-40-vuotiaita (40,8 %). 40-60-vuotaita vastaajia oli 13,5 %. Alle 20-vuotiaiden vastaajien osuus oli pienin, 2,5 %.

Vastaajan sukupuoli

Vastauksia: 953 kpl

Valtaosa vastaajista oli naisia (91,5 %). Vastaajista miehiä oli 6,4 % ja vastausvaihtoehdot ”muu” valitsi 2,1 %.

Koiranomistaja, -kasvattaja vai harrastaja?

Vastauksia: 955 kpl

Vastausvaihtoehdoista voitiin valita useita.

Suurin osa kertoi olevansa koiranomistajia (96,6 %). Eri lajien (mm. agility, toko, vetolajit, PK-lajit) harrastajia oli alle kolmannes (31,1 %). Kasvattajien osuus vastaajista oli pienin, 12,8 %.

Omistan tai olen omistanut (yhden tai useamman)…

Vastauksia: 957 kpl

Vastausvaihtoehdoista voitiin valita useita.

Suurin osa vastaajista kertoi omistavansa monirotuisen koiran (80 %) ja/tai Suomen Kennelliittoon rekisteröidyn rotukoiran (65,1 %). Muuhun rekisteriin rekisteröityjä rotukoiria vastaajat omistivat tai olivat omistaneet huomattavasti vähemmän (11 %).

Oletko nähnyt tai kuullut, että jotakuta on syrjitty heidän omistamansa koiran monirotuisuuden vuoksi?

Vastauksia: 950 kpl

52 % vastaajista oli nähnyt tai kuullut, että jotakuta oli syrjitty heidän omistamansa koiran monirotuisuuden vuoksi. Vastaavasti 48 % vastaajista ei ollut nähnyt tai kuullut syrjintää tapahtuvan.

Oletko itse kokenut tulleesi syrjityksi sen vuoksi, että omistat monirotuisen koiran?

Vastauksia: 882 kpl

42,5 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, oli kokenut tulleensa syrjityksi sen vuoksi, että omistaa tai on omistanut monirotuisen koiran. 57,5 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, eivät olleet kokeneet syrjintää koiransa monirotuisuuden vuoksi.

Missä olet kokenut/nähnyt syrjintää?

Vastauksia: 509 kpl

Vastausvaihtoehdoista voitiin valita useita. Lisäksi kohtaan ”Muu” voitiin kirjoittaa vapaa vastaus, joista suurimmat koostettiin osaksi graafia.

26 % vastaajista oli kokenut tai nähnyt syrjintää harrastus- ja yhdistystoiminnassa. Koirien kasvatus- ja jalostustoiminnassa syrjintää oli nähnyt tai kokenut 17 %, lenkillä 16 %, koirapuistossa 15 %, eläinlääkärissä 11 %, koirakoulussa 6 % ja sosiaalisessa mediassa 5 %. Lisäksi 1 % vastaajista oli kokenut tai nähnyt syrjintää tuttavapiirissä, vakuutusyhtiöissä, Kennelliitossa tai työpaikalla. Muutama vastaaja on kokenut tai nähnyt häirintää eläintarvikeliikkeissä tai tapahtumissa (esim. match show’t).

Jos olet kokenut tai nähnyt syrjintää, voit kertoa tapauksista lisää tässä. Miten, missä ja miksi syrjintää tapahtui?

Vastauksia: 290 kpl

Alla poimintoja vastauksista. Osasta vastauksista on poistettu mahdollisesti yksilöiviä tietoja anonymiteetin turvaamiseksi.

Vastaajien kokemuksia monirotuisuudesta

Monirotuisuus tuntuu olevan joillekin ihmisille kuin kirosana. Olen nähnyt useita tapauksia, joissa ihmisten asenne koiraa kohtaan on välittömästi muuttunut, jos on käynyt ilmi koiran monirotuisuus. Kyseiset ihmiset ovat esimerkiksi alkaneet kuulustella koiran alkuperää jne.”

”Kun lenkillä vastaantulijat ovat haluneet ensin silittää koiraani ja sitten kysyvät minkä rotuinen. Kun vastaan, että sekarotuinen, niin vastataan: ”Yök, en otaisi koiraa joka ei ole puhdasrotuinen”. Eläinlääkärissä sanottu: oletteko varma että haluatte ottaa tämmöisen koiran itselle, sekarotuinen on pahempi ja rumempi kuin puhdasrotuinen. Sekarotuiselle ei kannata ottaa vakuutusta eikä sirua.”

Lenkillä ihmiset ovat alkaneet kertomaan kuinka eivät ymmärrä sekarotuisia koiria ja kuinka olen huono ihminen sellaisia omistaessani.”

”Usein kysytään, että ”onko rescue kun on sekarotuinen”. Kun vastaukseni on ei, saan melkein nyrpistyneitä katseita. Ikään kuin sekarotuisuus on ok vain silloin, kun koira on pelastettu kadulta.”

”Asiakkaana en sovi kaikkien yritysten imagoon monirotuisen koiran omistajana.”

Koiriani katsottiin kieroon ja ihmeteltiin, että miksi kukaan haluaisi monirotuisten koiran kun rotukoirat olisivat niin paljon hienompia yksilöitä, joiden kanssa voi kilpailla maailman tappiin asti, kun taas monirotuiset ovat huonompia ja niiden kanssa ei voi kilpailla niin laajalti ja menestyksekkääksi.”

”Esim lenkillä puhdasrotuisen koiran ei anneta tulla tutustumaan sekarotuiseen, koirapuistossa ei edes tervehditä (omistajat) – fyysisesti käännetään selkä meihin päin.”

Pääasiallinen syy on tainnut olla se että rotukoirien omistajat kokevat omat koiransa jotenkin paremmiksi kuin sekarotuiset.”

”Eläintenhoitajakoulutuksessa opettaja sanoi että sekarotuiset koirat ovat arvaamattomia,ja niillä on huono luonne.”

”Olen usein kuullut että koirani on arvoton ja olen maksanut siitä aivan liikaa siihen nähden että koira ei ole rotukoira.”

”Välillä tuntuu kuin olisi tehnyt rikoksen kun on hankkinut sekarotuisen koiran.”

Koirapuistossa rotukoiran omistaja kauhistellut monirotuisen koiran olevan uhka hänen rotukoiransa terveydelle ja monirotuisen omistaja on siksi vastuuton tuodessaan koiransa puistoon.”

”Koirapuistossa puhdasrotuisten omistajat käyttäytyvät väheksyvästi tai ei halua että koirat leikkivät keskenään. Ihan kuin se monirotuisuus tarttuisi…”

”Omaa puhdasrotuista koiraani on luultu monesti sekarotuiseksi sekä eläinlääkärissä, että harrastuksissa, koska ihmiset eivät tunnista rotua. Eläinlääkärissä on koira on haluttu leikkauttaa, koska on ”sekarotuinen” ja ihmetelty miksi teetän virallisia terveystarkkeja. Mm. Näyttelytreeneissä on sivuutettu meidät useasti, kunnes vetäjälle selvisi, että tämä on rotukoira. Olen huomannut monen muun harrastajan suhtautuvan sekarotuisiin vähän kuin ne olisivat toisarvoisia. Myös meihin on suhtautuminen muuttunut, kun on selvinnyt tämän olevan rotukoira.”

Ihmiset aina kysyy ensimmäisenä minkä rotuinen koira, kun vastaan että sekarotuinen niin vastapuoli hiljenee ja voi vaikka lähteä pois.”

Nyrpeät ilmeet, kun koiran rotua kysytään ja vastaus on sekarotuinen.”

Koiran arvon, hyödyllisyyden ja ominaisuuksien vähättely. ”Toihan on vaan tollainen turha piski.””

”Tuntemani henkilö vähättelee monirotuisia koiria, sanoen että ne eivät ole puhtaita ”oikeita koiria”.”

Vastaajien kokemuksia eläinlääkärillä

”Eläinlääkäri oli haluton tutkimaan monirotuisen koirani oireita tarkemmin sen jälkeen, kun hänelle selvisi ettei koirani ole rotukoira.”

”Eläinlääkäri sanoi että toit sitten tänne tämmöisen sekasikiön.”

Eläinlääkärissä: ” Ei näillä sekarotuisilla ole oikeastaan mitään arvoa”. Koiraa oltiin lopettamassa.”

”Eläinlääkäri ilmaissut, että monirotuista koiraa ei kannattaisi hoitaa vaan järkevämpää olisi lopettaa.”

”Eläinlääkäri totesi ystävälleni, jolla oli monirotuinen narttupentu: ”Tämähän pitää sitten steriloida, ettei tule enempää piskejä.””

”Kun eläinlääkäri kuuli koiran olevan sekarotuinen eikä rotukoira, niin puhetyyli ja koko olemus koiraa kohtaan muuttui.”

”Eläinlääkäri ei suostunut hoitamaan sekarotuista, kyyn pureman saanutta koiraa.”

”Eläinlääkärissä oletus, että koirani ei ole niin arvokas että sitä kannattaisi hoitaa, koska onhan se vain sekarotuinen.”

Eläinlääkäri vähätteli, kun tiedustelin terveystutkimuksia, joista olisin halunnut lisätietoa, koska koira on sekarotuinen.”

Eläinlääkäri on puhunut hiukan halventavasti ja ei ole suostunut kuvaamaan koiraa, koska sekarotusia ei kannata kuulemma kuvata.”

Vastaajien kokemuksia harrastuksista ja kilpailuista

”Harrastusporukassa kouluttaja jätti minut ja koirani täysin huomiotta, koska minun koirani oli monirotuinen. Kuulin hänen jopa sanovan, että on turhaa opettaa koiraa joka on monirotuinen. Hänen mielestään monirotuisen koiran kanssa ei kannatta harrastaa mitään, koska sen kanssa ei pääse kisoihin. Siitä jäi sen verran huono maku suuhun, ettei minua ole sen kummemmin nähty treenikentillä.”

Menin oman rekisteröimättömän ”rotukoiran” kanssa tokotreeneihin. Saimme paljon arvostelevia katseita kuinka koirastani ei voi tulla lajissa hyvä koska se ei ole puhdasrotuinen.”

”Koska koira on seropi, sitä ei voi ottaa mukaan esim. mejä- ja etsintätreeneihin.”

”Koirakoulussa en saanut henkilökohtaistaohjausta lainkaan, koska omistan labradoodlen. Rotukoirien omistajat saivat ohjausta ja palautetta.”

”Koska koiran kanssa ei voi kilpailla arvokilpailuissa, niin se on arvoton.”

”Kilpailut ja kennelliiton kokeiden rajaaminen mielivaltaisesti vain rotukoirille (ilman järkevää perustelua)”

”Osallistuminen harrastustoimintaan vain jos ei löytynyt tarpeeksi puhdasrotuisia esim. leirille.”

”Vetokoirien käyttökokeeseen ei voi osallistua sekavaljakolla.”

”Kilpailutoiminnassa on paljon suljettuja kilpailukokeita, joihin muunrotuisilla ole asiaa. Ei välttämättä järjestetä kilpailua, vain koe jotta monirotuiset eivät pääse. Osa koetuomareista avoimesti kertoo kieltäytyvänsä koetuomaroinnista, jos samalla järjestetään kilpailu jossa on vapaa pääsy risteytyksille.”

”Harrastuspiireihin ei ole otettu mukaan sekarotuisen koiran omistajaa useista toiveista huolimatta.”

”Mätsäreihin jotka pitäisi olla kaikille koirille leikkimielinen kisa on otettu ulkomuototuomareita jolloin sekarotuiset eivät ole saaneet osallistua. Kerran olin jo maksanut ja oli koiran vuoro niin meidät käskettiin pois kehästä.”

”Seropeja ei päästetty BIS-kehään. Tapahtunut monissa match show tapahtumissa.”

”Match showssa kuulin tuomarin sanovan koirastani miten ”nätti koira, mutta sekarotuinen niin ei palkita sitä”.”

”Olisin halunnut osallistua monirotuisen koirani kanssa harrastajien epävirallisiin näyttelyharjoituksiin, joissa piti totuttaa koiria myös toisten koirien läsnäoloon ja touhuamiseen. Pienellä paikkakunnalla yhteydenottooni ei edes vastattu.”

”Itse olen joutunut syrjityksi agilityharrastuksessa sekarotuisen koiran vuoksi. Koira on lajissaan hyvä ja parempi kuin moni muu, mutta silti se on monen silmissä pelkkä roska.”

Palveluskoirayhdistyksen kursseilla monirotuista syrjittiin, vaikka kurssit olivat kaikille koirille avoimia.”

Koirahiihtokisoihin ei saanut osallistua koska koira ei ollut puhdasrotuinen (palveluskoira). Kisalatua ei saanut mennä hiihtämään edes kisan jälkeen ilman ajanottoa, koska monirotuinen.”

Olen yrittänyt löytää jälki-harrastusta tai kurssia johon voisi osallistua rescuen kanssa, toistaiseksi tuloksetta. Pk-seudulla kurssit ovat rotujärjestöjen järjestämiä, joihin monirotuiset eivät pääse.”

”Harrastusryhmiin on hankala päästä sekarotuisen kanssa esim. haussa, koska kaikki haluavat kilpailevia koirakoita.”

Harrastan metsästystä. Ulkonäön perusteella koiraa luultiin rotukoiraksi, mutta kun tuli ilmi että koira on monirotuinen niin vaihtui ääni kellossa ja en saanut enää harrastaa koiralla.”

Epävirallisiin nomekisoihin ei ollut asiaa paperittoman noutajan kanssa.”

Nykyisen koiran ollessa pentu, koitin päästä koiran kanssa etsijäkoira-koulutukseen. Se tyssäsi siihen, kun koira on monirotuinen. Ottavat koulutukseen vain rotukoiria.”

Monirotuisen koiran kanssa ei pääse seuramme valmennusryhmään, vaikka koira kilpailee agilityn kolmosluokassa. Koiran monirotuisuus siis estää saamasta parasta mahdollista koulutusta. Sekarotuinen harrastuskoira ei myöskään voi saada valionarvoa.”

”Monirotuinen ei saa osallistua agilityn arvokisoihin. Jäi arvokisat väliin.”

”Kouluttaja on epäillyt koirani suoriutumisesta tehtävässä verrattuna puhdarotuiseen ainoastaan siksi että koirani on monirotuinen.”

”Ennen kuin tulette koirakouluun haluamme varmistua että koiranne on rekisteröity rotukoira. Tämä koska moni vastustaa monirotuisten koirien osallistumista.”

”Harrastusyhdistyksiin/joukkueisiin ei olla päästy koiran sekarotuisuuden takia, vaikka muuten huippuluokkaa.”

”X-rotuisilla ei ole pääsyä arvokisoihin harrastuslajeissa. Siksi yhdistykset ja valmentajat eivät panosta näihin koirakoihin samoin kuin rotukoirakoirakoihin.”

Vastaajien kokemuksia kasvatustoiminnasta

Kasvatustoimintaani on arvosteltu, tuomittu ja yritetty sabotoida. Minua henkilökohtaisesti on nimitelty pentutehtailijaksi ja haukuttu alatyylisin termein. Minut ja koirani on uhattu tappaa ja toivottu meille käyvän vahinkoa.”

Olen tuttavieni piirissä törmännyt suorastaan vainoon, kun ovat kasvattaneet risteytyskoiria – on mm. levitelty valheellista tietoa muissa roturyhmissä ja peloteltu sijoituskoirien omistajia.”

”Tarkoituksella sekarotuisen kasvattaminen keskusteluissa tuottaa paheksuntaa.”

Uhattu päättää ystävyys, jos teettää sekarotuisia pentuja.”

”Rotukoiraomistajat ja -kasvattajat kokevat olevansa parempia ihmisiä. Sekaroituset ovat koirien ”saastaa”, ja edistän pentutehtailua teettämällä sekarotuisia pentuja. Sillä ei ole mitään väliä, että vanhemmat ovat aina tutkittuja, kuten pennutkin ja kaikki on hoidettu asianmukaisesti.”

”Minulle ei olla myyty rotukoiraa, koska kasvatan monirotuisia. Uusi rotukoira ei olisi millään tavalla liittynyt kasvatukseen ja oli ihan erityyppinen rotu mitä kasvatan, mutta sillä ei ollut väliä. Kasvattajat eivät halunneet leimaantua sillä että myy pennun mix kasvattajalle. Minua ei edes päästetty tutustumaan rotuun kasvatustaustani vuoksi.”

Yleensä haukkumista ja koiran kasvatuksen vähättelyä, miten kaikki sekarotuisten pentueiden teettäminen on tehtailua automaattisesti.”

Monirotuiselle pentueelle ei ole tarjolla ns. kasvattajapakkauksia eläinliikkeissä tai ruoan valmistajilta.”

”Yksi merkittävä syrjivä tekijä koirien jalostuksen kannalta on se, että juuri missään ei saa ilmoittaa etsivänsä urosta tai tarjoavansa urosta jalostukseen. Näiltä näkymin meidänkin on lähdettävä ulkomaille saakka, jossa on tiedossa sopiva uros. Tämä on harmillista, sillä suunnitelmaan sopivia, terveitä uroksia olisi varmasti myös Suomessa. Jos vain ne olisi mahdollista löytää.
Tilanne olisi täysin toinen, jos kasvattaisin rotukoiria. Löytyisi helposti yhteistyökumppaneita ja uroksia, joista valita paras.”

”Yleensä haukkumista ja koiran kasvatuksen vähättelyä, miten kaikki sekarotuisten pentueiden teettäminen on tehtailua automaattisesti.”

Vastaajien kokemuksia koiran vakuutuksista

”Vakuutusyhtiö on mielestäni syrjinyt, sillä en saanut koiralle täyttä vakuutusta, koska se ei ole SKL:n hyväksymä rotukoira. Tämä olisi ollut tilanne, vaikka koira olisi virallisesti rekisteröity muuhun Kennelliittoon.

”Otin koiralleni vakuutuksen, vakuutuksesta ei ollut mahdollista saada yhtä kattavaa kuin yksirotuiselle koiralle olisi ollut.”

”Vakuutusyhtiö. Ei korvaa samallalailla kaikkia vahinkoja/ synnynnäisiä / rakenteellisia ongelmia kuin puhdasrotuisilla.”

Monirotuisen vakuutus on kalliimpi kuin rotukoiran.”

Vakuutus ei vastaa koiran hintaa: jos koira maksaa 3500€ ja henkivakuutus korvaa 200€.”

Rescuekoiria omistavien vastaajien kokemuksia

”Eläinlääkäriasema kieltäytyy ottamasta vastaan koska rescue tai painostaa uusimaan tautitestejä/rokotuksia.”

Jotkut eläinlääkärit eivät hoida rescuekoiria.”

”Kaikki eläinlääkärit eivät tykkää hoitaa rescuekoiria.”

”Koiraa ei suostuttu ottamaan eläinlääkärin vastaanotolle ilman multiresistenssibakteerien tutkimustuloksia, koska koira on rescue.”

Minulle on eläinlääkärissä sanottu ilman perusteita, että koiralle tulisi laittaa kuonokoppa siksi, ettei se ole suomalainen.”

”Rescuetaustaisia koiriani on kielletty osallistumasta kaikille avoimeen koirankoulutuskurssille koirien kantamien tautien vuoksi. Ei auttanut vaikka kerroin, että koirat on testattu negatiivisin tuloksin ja lupasin näyttää testeistä dokumentit.”

”Syrjintä on kohdistunut pääasiassa rescue-koiriin, joita jotkut rotufanatistit pitävät ”epäilyttävinä”. Huhujen mukaan levittävät tauteja yms. En itse tällaisiin huhuihin usko ja pyrin kyllä korjaamaan virheellisiä väitteitä, mutta ennakkoluulot on joillakin sitkeässä. En tiedä olisiko ennakkoluulot yhtä pahat, jos rescuet olisivat rotukoiria. Epäilen, että eivät olisi.”

”Erityisesti rescue-taustan vuoksi, useasti ollaan näkyvästi kiinnostuneita muiden koirista paitsi sekarotuisista esim. koirapuistossa.”

”…Puhumattakaan kun minulla nyt on rescue, se on lähinnä ruttotautinen olemaan kontaktissa ja saan kuulla, miten Suomestakin löytyy kodittomia koiria.”

”Rescuekoirani on kamala tautien tartuttaja ja olen vastuuton kun tuon Suomeen tauteja.”

Oletko monirotuisen koiran omistajana kohdannut edellämainittuja tilanteita?

Vastauksia: 511 kpl

Vastausvaihtoehdoista voitiin valita useita.

23 % vastaajista on joutunut perustelemaan ja/tai selittelemään koiransa alkuperää (esim. oliko kyseessä vahinko-pentu).

22 % vastaajista on joutunut perustelemaan, miksi on ottanut monirotuisen koiran.

13 %:lle vastaajista on sanottu, että heidän koiransa on arvoton, koska se on monirotuinen.

10 %:lle vastaajista on sanottu, ettei heidän koirallansa saa tehdä pentuja, koska se on monirotuinen.

7 % vastaajista ei ole päässyt haluamaansa harrastusryhmään koiransa monirotuisuuden vuoksi.

7 % vastaajista on kokenut, että jos he ovat kertoneet kokemastaan syrjinnästä, heidän kokemustaan on vähätelty tai ongelman olemassaolo on kielletty.

1 %:lle vastaajista eläinlääkäri on kieltäytynyt antamasta terveystutkimuslausuntoa, koska koirani on monirotuinen.

17 % vastaajista, jotka olivat ilmoittaneet omistavansa monirotuisen koiran, eivät vastanneet tähän kohtaan.

Oletko joutunut piilottelemaan tai häpeämään monirotuisen koiran omistamista?

Vastauksia: 834 kpl

9,1 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, olivat joutuneet piilottelemaan tai häpeämään monirotuisen koiran omistamista.

90,9 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, eivät olleet joutuneet piilottelemaan tai häpeämään monirotuisen koiran omistamista.

Onko sinua haukuttu tai nimitelty siksi, että omistat monirotuisen koiran?

Vastauksia: 833 kpl

13,7 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, oli haukuttu tai nimitelty sen vuoksi, että he olivat omistaneet monirotuisen koiran.

86,3 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, ei oltu haukuttu tai nimitelty sen vuoksi, että he olivat omistaneet monirotuisen koiran.

Oletko tuntenut itsesi ulkopuoliseksi esimerkiksi harrastusporukassa tai muussa ryhmässä sen vuoksi, että omistat monirotuisen koiran?

Vastauksia: 823 kpl

29,7 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, olivat tunteneet itsensä ulkopuoliseksi esimerkiksi harrastusporukassa tai muussa ryhmässä sen vuoksi, että he olivat omistaneet monirotuisen koiran.

70,3 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, eivät olleet tunteneet itsensä ulkopuoliseksi esimerkiksi harrastusporukassa tai muussa ryhmässä sen vuoksi, että he olivat omistaneet monirotuisen koiran.

Oletko kokenut tai kohdannut häirintää monirotuisuuden vuoksi?

Vastauksia: 833 kpl

18,1 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, olivat kokeneet tai kohdanneet häirintää monirotuisuuden vuoksi.

81,9 % vastaajista, jotka ilmoittivat omistavansa tai omistaneensa monirotuisen koiran, eivät olleet kokeneet tai kohdanneet häirintää monirotuisuuden vuoksi.

Jos vastasit aiempaan kyllä, miten häirintä on ilmennyt?

Vastauksia: 169 kpl

Vastausvaihtoehdoista voitiin valita useita.

38 % vastaajista oli kohdannut loukkaavia tai väheksyviä viestejä tai puheita.

26 % vastaajista oli levitetty valheellisia tietoja.

24 % vastaajista oli kokenut ulkopuolelle jättämistä (esim. harrastusporukat tai ryhmät).

9 % vastaajista oli kokenut uhkailua (tappouhkaukset, uhkaukset vahingoittaa henkilöä tai koiria, vahingoittaa mainetta ym.).

4 % vastaajista kotirauhaa oli rikottu.

Voit halutessasi kertoa lisää kokemastasi häirinnästä

Vastauksia: 50 kpl

Alla poimintoja vastauksista. Osasta vastauksista on poistettu mahdollisesti yksilöiviä tietoja anonymiteetin turvaamiseksi.

Vastaajien kokemuksia häirinnästä

”Minut ja koira pitäisi tappaa enkä ole koiraihminen koska en omista puhdasrotuista koiraa.”

”Netin koirakeskustelupalstoilla olen saanut lukemattomia syytöksiä mm. pentutehtailun tukemisesta sekä kommentteja joiden mukaan kaikki koirani kaltaiset sekarotuiset rakit pitäisi tappaa.”

”Kovaan ääneen kummasteltu kalliita tutkimuksia/hoitoja eläimet lääkärillä, sillä kyseessä on ”vain” sekarotuinen..”

”Eräs alueen asukas on ollut sitä mieltä että koirani voisi viedä kaatopaikalle tai saunan taakse.”

”Häirintä on todella laaja-alaista elämän osa-alueilla. Myös Suomen Kennelliitto on naureskellut minulle ja evännyt toimintaan osallistumisen eikä huoliani ole otettu tosissaan.”

”Etsiessäni urosta pentueen isäksi somessa sain törkeitä ja uhkaavia viestejä.”

”Monirotuisten pentujen myynti-ilmoitukseen olen saanut vastaukseksi jopa tappouhkauksia.”

”Pääasiassa kokemani häirintä on ulkopuolelle jättämistä ja toistuvaa epäilyä siitä, onko koirani arvaamaton, aggressiivinen ja levittääkö se joitakin tauteja.”

”Mene sekasikiösi kanssa muualle ja joskus jopa potkaistu ihan koirapolulla.”

”Harrastusryhmässä ohjaaja vähätteli koiran kykyä ja näin ollen ohjeistikin vain meille ns helppoja tehtäviä sekä antoi vähemmän mahdollisuuksia esim rataharjoitteluun kuin muille.”

”SKL:n omassa julkaisussa esitetyt julkiset ”syytteet” rangaistuksista kasvattajille.”

”Netissä on haukuttu ja todettu, että olen tuonut rabiesta koirani mukana ym. täysin valheellista tietoa.”

Miten ihmiset suhtautuvat mielipiteisiisi, jos ne ovat koirien puhdasrotuisuusideologiaa kyseenalaistavia ja/tai monirotuisuutta suosivia?

Vastauksia: 807 kpl

Kysymykseen vastattiin askeikolla 1 (erittäin vihamielisesti) – 5 (erittäin suopeasti).

2,4 % vastaajista antoi arvon 1.

18,7 % vastaajista antoi arvon 2.

52,2 % vastaajista antoi arvon 3.

16 % vastaajista antoi arvon 4.

10,8 % vastaajista antoi arvon 5.

Joudutko varomaan koirien puhdasrotuisuuteen liittyvien mielipiteittesi sanomista ääneen?

Vastauksia: 903 kpl

28,6 % vastaajista koki joutuvansa varomaan koirien puhdasrotuisuuteen liittyvien mielipiteiden sanomista ääneen.

71,4 % vastaajista ei kokenut joutuvansa varomaan koirien puhdasrotuisuuteen liittyvien mielipiteiden sanomista ääneen.

Koetko, että monirotuisiin koiriin liittyvä syrjintä rajoittaa sananvapauttasi?

Vastauksia: 874 kpl

Kysymykseen vastattiin askeikolla 1 (ei lainkaan) – 5 (erittäin paljon).

51,5 % vastaajista antoi arvon 1.

16,9 % vastaajista antoi arvon 2.

18 % vastaajista antoi arvon 3.

9,3 % vastaajista antoi arvon 4.

4,3 % vastaajista antoi arvon 5.

Oletko itse osallistunut monirotuisten syrjintään?

Osallistumista on myös esimerkiksi yhdistysten syrjivien sääntöjen noudattaminen tai täytäntöönpaneminen.

Vastauksia: 927 kpl

6,3 % vastaajista oli itse osallistunut monirotuisten syrjintään.

93,7 % vastaajista ei ollut itse osallistunut monirotuisten syrjintään.

Jos vastasit edelliseen kyllä, miksi olet osallistunut syrjintään?

Vastauksia: 58 kpl

Alla poimintoja vastauksista. Osasta vastauksista on poistettu mahdollisesti yksilöiviä tietoja anonymiteetin turvaamiseksi.

Vastaajien perusteluja syrjintään osallistumisesta

”En ymmärrä 95% sekarotuisista pentueista ja jalostuksesta.”

”Koska pääasiallisessa lajissani halukkaita treenaajia on paljon ja treenipaikkoja vähän, joten osallistujia pitää jotenkin rajata. Rotuyhdistyksen treeneissä se on loogisinta tehdä rodun mukaan.”

”Vain rotukoirat ovat järkevä hankinta koska niiden taustat ja tuleva luonne on tiedossa. Ärsyttää yli kaiken kun sekarotuisia kaupitellaan rotukoirien hinnalla. Itse en ikinä tule hankkimaan sekarotuisia.”

”Katson syrjinnäksi sen että kennelliiton sääntöjä olen kasvattajana noudattanut ja piilotellut sekarotuisia pentueita.”

”Koska omistan ja kasvatan myös rotukoiria ja kennelliiton jäsenyys on käytännössä välttämätön.”

”Vain rotukoirilla (rekisteröidyillä) on oikeus esim sm kilpailuihin jolloin seuranvalmennusryhmään valittiin vain nämä kriteerit täyttävät.”

”Osa tapahtumista/lajeista on vain rotukoirille tai vain tietyille rotukoirille avoimia (näyttelyt, vinttikoirien ratajuoksu jne.)”

”Aikaisemmin kun aloitin harrastuksen, aloitin rotukoirilla, ja pidin hyväksyttävänä suljettuja kokeita ja kilpailuita.”

”Kennelliiton osa säännöistä on monirotuisia koiria syrjiviä, mutta Kennelliito on suurin koiraharrastajayhdistys joten olen jäsen ja jäsenenä joutuu hyväksymään säännöt.”

”Kaikki puhdasrotuisten yhdistykset periaatteessa ja käytännössäkin syrjii sekarotuisia, toki myös muunrotuisia puhdasrotuisia.”

”Olen ajatellut että monirotuiset ovat sairaampia ja omaavat enemmän käytöshäiriöitä.”

”Olen ollut järjestämässä ja osallistunut tapahtumiin, joihin saavat osallistua vain puhdasrotuiset koirat.”

”Sekarotuiset koirat ovat kokemukseni perusteella arvaamattomia on aivan hyvän tuurin varassa minkäluonteinen koira sieltä kuoriutuu.”

”Se ei ole syrjintää, ettei sekarotuisella voi osallistua kaikkeen.”

”Miksi ostaa lada, jos haluaa Ferrarikerhoon? Sama harrastuksissa: miksi ostaa sekarotuinen, jos tietää haluavansa harrastaa ja jopa kisata lajeja jota seropin kanssa ei voi tehdä.”

”Ei ole olemassa mitään monirotuisten syrjimistä. Vaan puhdasrotuisten puhtaina pitäminen on tärkeää.”

”Koska olen Kennelliiton kasvattaja ja kasvatan puhdasrotuisia koiria.”

”Aivan oikein ettei monirotuisilla koirilla ole samoja oikeuksia. Asian tuleekin pysyä näin, kunnes heille on oma rekisteri, johon on pakko rekisteröitävä koirat, oli tämä monirotuinen tai paperiton ”rotu”koira. Sekä monirotuisille oma jalostus”säädäntö”.”

”Oma asenteeni on monirotuisuutta syrjivä.”

”En vastannut kyllä mutta kommentoin kuitenkin. Suomessa on olemassa yhdistymisen vapaus ja siksi yhdistyksiä voi vapaasti perustaa vaikkapa yhden rekisteröidyn koirarodun harrastamiseen. Tämä kysely vaikuttaa erittäin vahvasti puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien omistajien syrjinnältä.”

”En ole kokenut tai nähnyt minkäänlaista syrjintää tai häirintää missään. Monirotuisen tai rekisteröimättömän koiran omistajan on ymmärrettävä, että rotua harrastavissa yhdistyksissä kyseistä rotua harrastavat asetetaan etusijalle eikä kyse ole syrjinnästä tai häirinnästä.”

”Sekarotuisten koirien omistajat tässä nyt häiritsevät rotukoiratoimintaa.”

”Osallistuin siihen jossain määrin nuorena, voimakkaan puhdasrotuisuuspropagandan kuulemisen jälkeen.”

”Kennelliiton säännöt tekevät monirotuisen koiran omistamisesta lähes ”laitonta”, ja estää koirani käytön esimerkiksi monirotuisen pentueen astuttamiseen.”

Miten monirotuisten koirien omistajien syrjintää voitaisiin mielestäsi ehkäistä?

Vastauksia: 298 kpl

Vastauksissa toistuivat eniten seuraavat teemat:

  • Tietouden lisääminen, valistaminen mm. geneettisen monimuotoisuuden tärkeydestä, risteytyskasvatuksen hyödyistä, rotukoirajalostuksen ongelmista, pentutehtailusta
  • Tiedon kerääminen ja analysoiminen monirotuisista koirista esim. rekisterin avulla, vastuullisen monirotuisten kasvattamisen lisääminen
  • Tehdä selkeä ero pentutehtailun ja vastuullisen monirotuisten kasvattamisen välillä
  • Monirotuisten myönteisen näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen, monirotuisten kilpailusaavutuksista kertominen esim. somessa
  • Kennelliiton asenteen muutos monirotuisia kohtaan, tasavertaisuus
  • Monirotuisille samat osallistumisoikeudet kilpailuihin ja harrastuksiin kuin rotukoirilla, mm. arvokisoihin.
  • Valioitumisen mahdollistaminen myös monirotuisille