Päivitetty viimeksi 18.9.2021.

Rekisterinpitäjä

Suomen Koirarekisteri / NIIT Solutions Tmi
Y-tunnus: 3205630-8
PL 20 15871 Hollola
info@koirarekisteri.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Nina Ojala
nina.ojala@koirarekisteri.fi

Rekisterin nimi

Suomen Koirarekisterin henkilörekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään koirien omistajien ja kasvattajien yksilöimiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä henkilöiden tavoittamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat:

  • henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ensisijainen yhteydenottotapa
  • lupa julkaista nimi ja/tai paikkakunta Suomen Koirarekisterin koiratietokannassa
  • tieto siitä, onko henkilö Suomen Koirarekisterin sitoumuskasvattaja
  • mahdollinen kasvattajanimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Koiran sähköinen tai paperinen rekisteröintilomake, kasvattajan tietojenluovutuslomake.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Rekisteritietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän nimeämillä toimihenkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Paperiset lomakkeet ja liitteet arkistoidaan lukituissa tiloissa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten sekä perua aiemmin antamansa muut suostumukset.