Suomen Koirarekisteriin on tulossa useita koirankasvatusta tukevia palveluja, kuten pentuerekisteröinti, jalostusluokka ja kasvattajasitoumus. Näistä tiedotetaan lisää myöhemmin.