Rekisteröintiohjetta on täsmennetty ja siihen on tehty seuraavat muutokset:

  • Koiran nimeä koskevaan ohjeeseen on lisätty, että SKR:n nimisäännöstä voidaan poiketa, jos rekisteröitävä koira on jo rekisteröity ulkoiseen rekisteriin samalla nimellä.
  • Geenitesti-, terveys- ja kilpailutulosohjeet on siirretty erilliseen Tulosohje-dokumenttiin. Ohjeiden sisältö on pysynyt samana.
  • Yksilörekisteröintiin on lisätty 3 kuukauden alaikäraja ja pentuerekisteröintiin on lisätty 3 kuukauden yläikäraja. Tällä pyritään kannustamaan kasvattajia rekisteröimään koiransa pentuerekisteröinnin kautta ennen luovutusta.
  • Tarkennettu, että yksilörekisteröinnin tekee koiran omistaja ja pentuerekisteröinnin pentueen kasvattaja.
  • Värityksen kuvioihin on lisätty grizzle.
  • Rekisteröintiehdoissa on nyt kerrottu tarkemmin, mihin ja miten koirien tietoja käsitellään, mitä rekisteröintimaksu kattaa ja miten toimitaan rekisteröintitietojen toimittamisen suhteen.

Rekisteröijien kohdalla oleellinen muutos on, että jatkossa rekisteröijällä on rekisteröintimaksun maksamisen jälkeen 30 päivää aikaa toimittaa rekisteröintilomake rekisterinpitäjälle. Muutoin palvelun toimitus peruuntuu eikä rekisteröintimaksua makseta takaisin.

Uusille asiakkaille uudet rekisteröintiohjeet ja -ehdot astuvat voimaan heti. Nykyisille asiakkaille uudet rekisteröintiehdot astuvat voimaan 23.3.2022. Jos hyväksyt uudet rekisteröintiehdot, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Muussa tapauksessa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@koirarekisteri.fi.