Päivitetty viimeksi: 18.9.2021

Rekisterinpitäjä 

Suomen Koirarekisteri / NIIT Solutions Tmi
Y-tunnus: 3205630-8
PL 20, 15871 HOLLOLA
info@koirarekisteri.fi

Yhteyshenkilö

Nina Ojala
nina.ojala@koirarekisteri.fi

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

  • Verkkokaupassa asiakkaan tunnistautumiseen ja asiakastilin luomiseen
  • Suoramarkkinointiin (uutiskirje)
  • Käyttäjäkokemuksen parantamiseen

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö 

Verkkokaupan asiakastili sisältää laskutustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), käyttäjätiedot (käyttäjätunnus, salasana) sekä suostumuksen suoramarkkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään mm. verkkokaupan käytön tai käyttäjätilin luonnin yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.