Suomeen on tulossa valtakunnallinen koirarekisteri, jonne koiran ja sen haltijan tiedot merkitään. Rekisteriä tulee ylläpitämään Ruokavirasto ja se otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. Tuleva viranomaisrekisteri herättää kuitenkin runsaasti ihmetystä ja kysymyksiä, joita on pyritty käymään mahdollisimman selkokielisesti läpin tässä artikkelissa.

Ruokaviraston virallisia vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin pääset lukemaan täältä.

Mikä ihmeen valtakunnallinen rekisteri?

Suomeen on tulossa ensi vuoden alusta käyttöön lakisääteinen koiran rekisteröintivelvollisuus, jonka vuoksi kaikki Suomessa asuvat koirat tulee ilmoittaa Ruokaviraston ylläpitämään viranomaisrekisteriin. Koira pitää siis mikrosiruttaa ja rekisteröidä Ruokaviraston koirarekisteriin.

MMM:n asetuksesta ilmenee, miten koirat rekisteröidään ja mitä tietoja niistä pitää viranomaisille ilmoittaa. Tarkemmat ohjeet käytännön menettelyistä antaa Ruokavirasto.

Kuka rekisteriä ylläpitää? Ruokavirasto, Siili Solutions vai mikä?

Rekisterin toteutuksen ulkoistaminen on herättänyt joissakin sekaannusta. On kuviteltu, että tämä tarkoittaisi koko vastuun ulkoistamista ulkopuoliselle yritykselle, mikä ei pidä paikkaansa. Ruokavirasto ulkoistaa rekisterin teknisen toteutuksen eli käytännössä kilpailutti rekisterisovelluksen tekijän, siis sen IT-yrityksen joka kehittää rekisterisovelluksen heidän käyttöönsä. Koska Ruokavirasto on viranomaistaho, sitä, miten heidän tulee hoitaa tällaisten palveluiden hankkimisen kilpailutus, säädellään tarkasti hankintalaissa.

Siili Solutions oli rekisterin teknisen toteutuksen kilpailutuksen voittaja eli kyseinen yritys kehittää rekisteriohjelmiston Ruokaviraston käyttöön. Yritys ei kuitenkaan tee esimerkiksi päätöksiä koirarekisterin toimintaan liittyen tai saa viranomaisstatusta ulkoistamisen vuoksi.

Mutta koirani on jo rekisteröity Suomen Koirarekisteriin/Suomen Kennelliittoon/Turvasiruun tmv.

Tiedot tulee ilmoittaa Ruokaviraston rekisteriin ensi vuodesta alkaen riippumatta siitä, minne se on aiemmin rekisteröity. Siis myös esimerkiksi Suomen Koirarekisteriin, Kennelliittoon (ml. FIX-rekisteröidyt koirat), Turvasiruun tai muuhun vastaavaan rekisteriin rekisteröidyt koirat tulee rekisteröidä toiseen kertaan tulevaan Ruokaviraston viranomaisrekisteriin.

Tämä tarkoittaa siis myös sitä, että jatkossa esimerkiksi pentueet tulee rekisteröidä vähintään Ruokaviraston rekisteriin ja vaihtoehtoisesti lisäksi muihin jalostusta ja/tai harrastusta tukeviin rekistereihin (esimerkiksi Suomen Koirarekisteri tai Kennelliitto).

Miksi viranomaisrekisteriä tehdessä ei hyödynnetä jo olemassa olevia rekistereitä?

En osaa antaa tähän suoraa vastausta, mutta uskon syyn löytyvän hankintalaista sekä siitä, että viranomaistason ohjelmiston vaatimukset ovat tiukat. Hankintalain mukaan kilpailutuksen tulee olla kaikille osapuolille reilua, eli kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä tarjouskilpailussa. Jos jollakin on jo valmiina ohjelmisto, jota lähdetään muokkaamaan tarjouspyynnön tekijän toiveiden mukaan, tämä ei uskoakseni täyty.

Mitä hyötyä nykyisistä ei-virallisista rekistereistä on tämän uuden rekisterin käyttöönoton jälkeen?

Tuleva viranomaisrekisteri ei tule poistamaan tarvetta koiranjalostukseen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen keräämisen osalta. Viranomaisrekisteriin ei kerätä koirien sukutauluja tai muita sukutietoja, terveys- tai kilpailutuloksia. Näiden tietojen kerääminen mahdollisimman kattavasti on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää koirien hyvinvoinnin ja vastuullisen jalostuksen edistämiseksi, ja Suomen Koirarekisteri aikoo jatkaa tätä tiedonkeruuta myös viranomaisrekisterin käyttöönoton jälkeen. Lisäksi Suomen Koirarekisteri jatkaa vastuullisen ja monimuotoisen koiranjalostuksen edistämistä.

TLDR;

Mitä tuleva valtakunnallinen rekisteri ON?

 • Lakisääteinen viranomaisrekisteri, jonka ylläpitäjä on Ruokavirasto.
 • Rekisteri, jonne ilmoitetaan jokaisen Suomessa asuvan koiran tiedot sekä haltija, riippumatta siitä mihin ne on jo ennestään rekisteröity.

Mitä tuleva valtakunnallinen rekisteri EI OLE?

 • Kaikkien nykyisten koirarekisterien korvaaja.
 • Vaihtoehtoinen rekisteri nykyisten rekisterien rinnalla.
 • Jalostustietorekisteri – valtakunnalliseen rekisteriin ei tallenneta sukutietoja, terveystuloksia tai kilpailutuloksia.

2 thoughts on “Tuleva pakollinen koirarekisteri – selkokielellä

 1. Sirkka Söderholm kirjoittaa:

  Mitä maksaa koiran ilmoitus Ruokaviraston rekisteriin? Minua kiinnostaa lähinnä se kuka tästä tulevasta sotkusta hyötyy rahallisesti.

  • Nina Ojala kirjoittaa:

   Hei,

   Suomen Koirarekisteri ei ole Ruokaviraston rekisteri, emme siis voi antaa vastausta kysymykseesi.

Comments are closed.